:

.., (1930)
:

V . , (N. TRIGEMINUS)

:
::
DJVU

:

, - , , , , , . , , homo sapiens .

:

: ?
—•—

—•—

—•—


- ; .